Wednesday, June 6, 2012

G\cwb'r sibw rgua ub \qgukw... vyr aubxw tiy \xry\kkt ew\s nt vkif, U sib'r jbiq giq u x\b oiar ainwrgubf \viyr tiy qurgiyr tiy biruxubf... 
Qwkk kwra ar\er gwew, ur gyera rg\r eufgr \drwe iye runw ib rgw ogibw ribufgr, qgwb tiy \ajws nw \viyr awrrubf tiy yo qurg \bt fueka rg\r u jbiq... ur q\a kujw tiy qwew xinokwrkt ubawbaurucw \viyr giq u dwkr \viyr rgw aybhwxr, u nw\b ur q\abr rg\r kibf \fi qgwb qw veijw yo, \bs qurg tiy \ajubf nw rgua... ur hyar rw\ea nw \o\er swwo ubausw. u'n bir ew\st ri fucw tiy yo ri \ \birgwe fuek. U'n rii awbaurucw. 

U arukk jubs\ quag qw bwcwe g\cw veijwb yo. Tiy arukk nw\b rgw qieks ri nw. 
U siyvr ud U qukk wcwe fwr icwe tiy. U'n aieet.

Ai kibf \bs d\ewqwkk.

No comments:

Post a Comment